Gauldal Logopedi er en privatpraktiserende logopedpraksis drevet av Silje Haukdal, Logoped MNLL.

Jeg har tidligere jobbet som barnevernspedagog i Bufetat, da i all hovedsak med ungdom i alderen 13-18. Jeg har også erfaring fra å jobbe i barnehage, da blant annet med spesialpedagogiske oppgaver knyttet til flerspråklige barn med norsk som andrespråk og barn med sosiale utfordringer knyttet til lek og samspill med andre barn.

Jeg fullførte en mastergrad i logopedi fra NTNU, Trondheim, i April 2019. Tema for masteroppgaven var stamming hos førskolebarn-fra foreldrenes perspektiv.

Etter å ha fullført videreutdanning har jeg jobbet som logoped ved Trondheimsbedriften «Logopedene Meek & Schjelderup».

Trykk her for en oversikt over gjennomførte kurs og sertifiseringer.

——————————————————————————————————————————-

Jeg har mønsteravtale med HELFO.

Jeg er medlem av Norsk Logopedlag (MNLL), en organisasjon for logopeder som arbeider i samsvar med de lover og regler som gjelder for «The International Association of Logopedics and Phoniatrics» (IALP).

logo (1).png
NIFS

I tillegg er jeg medlem av Afasiforbundet i Norge og Norsk Interesseforening for Stamming og Løpsk Tale (NIFS).