Gauldal Logopedi følger takster for logopedisk undersøkelse/behandling satt av HELFO, sist oppdatert 01.02.2023.

Mange har rett på å få logopedbehandling dekt av HELFO. Mer om dette under «Dine Rettigheter». Det er ingen egenandel på behandling hos logoped.

Ved private henvendelser uten henvisning fra legespesialist eller allmennlege faktureres dette klienten.

—————————————————————————————————

Takster

Undersøkelse–               1784,-

Behandling 45 min–      854,-

Behandling 60 min–      1139,-

—————————————————————————————————-

Ved uteblitt time eller avlysning senere enn 24 timer faktureres klienten 500,-.