Gauldal Logopedi er en privat logopedpraksis drevet av Silje Haukdal, Logoped MNLL.


Hva gjør logopeden?

Logopeden utreder og jobber med mennesker i alle aldre. Vi treffer og behandler mennesker som har ulike former for kommunikasjonsvansker, stemmevansker, språk- og talevansker, taleflytvansker (stamming eller løpsk tale), og svelgvansker.

Logopeden finnes på sykehus, rehabiliteringsinstitusjoner, helsehus, skoler, barnehager, og i de kommunale pedagogisk psykologisk tjenestene rundt om.


Hvor finner du meg

Jeg tar imot klienter på kontoret i Gaula Senteret på Støren, men kan ved behov møte klienter der de er- for eksempel i barnehager, skoler, sykehjem, rehabiliteringssenter eller klientens hjem.

Gauldal Logopedi tilbyr utredning og behandling innenfor de overnevnte fagområdene i kommunene Midtre Gauldal, Røros, Holtålen, Rennebu, Oppdal og omegn.

Telelogopedi

Etter pandemien er det åpnet for at logopeder kan tilby telelogopedisk behandling over videokonsultasjoner. Gauldal Logopedi har god erfaring med bruk av dette og tilbyr telelogopedi som et alternativ til mennesker fra hele Norge.


Gjerne ta kontakt om du har spørsmål.