Gauldal Logopedi er en privat logopedpraksis drevet av Silje Haukdal, Logoped MNLL. Se mer under «Om».


Hva er logopedi?

Logopeden utreder og jobber med mennesker som har ulike former for kommunikasjonsvansker, stemmevansker, språk- og talevansker, taleflytvansker (stamming eller løpsk tale) og svelgevansker. For mer informasjon om de ulike emnene se «Fagområder» i menyen ovenfor.


Hvor

Jeg tar imot klienter på kontoret i Gaula Senteret på Støren, men kan ved behov møte klienter der de er- for eksempel i barnehager, skoler, sykehjem, rehabiliteringssenter eller klientens hjem.

Gauldal Logopedi tilbyr utredning og behandling innenfor de overnevnte fagområdene i kommunene Midtre Gauldal, Røros, Holtålen, Rennebu, Oppdal og omegn.

VIDEOKONSULTASJON

Som følge av situasjonen rundt covid-19 er det åpnet for at logopeder kan ta i bruk videokonsultasjoner. Gauldal Logopedi tilbyr behandling gjennom bruk av videokonsultasjoner.


Gjerne ta kontakt om du har spørsmål.