Kurs og sertifiseringer

Sertifiseringer:

«Palin PCI- Palin Parent Child Interaction Therapy for children under seven who stammer.” Program for behandling av stamming hos førskolebarn.

LSVT-LOUD: Lee Silverman Voice Treatment – LOUD er intensiv stemmetrening for mennesker med stemmevansker assosiert med Parkinsons sykdom. Forskning har sett at mennesker med andre nevrologiske tilstander også kan ha utbytte av treningen.

Kurs, fagdager og seminar

Taleflyt

«Stammebehandling- internasjonale perspektiver.» The International Fluency Association (IFA), Statped sørøst, Oslo. 08-09.02.2019.

  • Jane Harley- Acceptance Commitment Therapy for children who stammer. 08.02.2018.
  • Ross Menzies- Practical methods for managing anxiety in adults who stutter. 09.02.2018.

 «Stamming i et kognitivt perspektiv. CBT (Cognitive Behaviour Therapy) i stammebehandling.» Stine Brubakk. Fagdag, Hedmark Logopedlag, Hamar. 13.01.2015

Artikulasjon, munnmotorikk, og spise- og svelgevansker

«Dysphagia workshop.» Susan Balandin. Kurs v/Universitetet I Tromsø. 26-28.10.2018.

Dysartri- bedömning och intervention.» Lena Hartelius. Kurs v/Trøndelag Logopedlag. Trondheim. 04.10.2018

“Artikulasjonstrening- med fokus på de som har et annet morsmål.» Ingebjørg Skaug. Fagdag, Trøndelag Logopedlag, Trondheim. 19.04.2018.

 «Munnmotoriske forutsetninger for spise og tale» Letsip/Castillo Morales. Trondheim, 19.10.17

«Innføring i PROMPT metodikken.» Karin Brinkmann. Kurs, Hedmark Logopedlag, Lillehammer. 17.01.2017.

Språkvansker/lesevansker

 «Grep om begreper- en metodikk for begrepslæring.» Fagdag, Trøndelag Logopedlag, Stjørdal. 31.03.2017.

«Auditive prosesseringsvansker- APD». Kurs, Statped Midt, Heimdal. 03.05.2017.

Afasi

 «Afasi og flerspråklighet», Trøndelag logopedlag, Trondheim, 20.11.17

Afasidagene: et praksisrettet kurs om afasi. Statped Sørøst. Videooverføring fra Statped Midt, Trondheim, 22-23.11.2018.

Stemme

Å møte voksne med stemmevansker- på veien fra øvelse til spontantale. Britt Bøyesen Seniorrådgiver v/Statped Sørøst. Fagdag Trøndelag Logopedlag, 18.10.2019.

Barnestemmen og stemmevansker hos barn. Britt Bøyesen Seniorrådgiver v/Statped Sørøst. Fagdag Trøndelag Logopedlag, 18.10.2019.